CÍLE


Obecným cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné vývojové poruchy (PAS) na vývoj dítěte a život všech členů jeho rodiny a předcházení sociálně patologickým jevům.

Specifické a individuální cíle:

  • maximální možná podpora vývoje dítěte s PAS v jednotlivých oblastech
  • předcházení druhotným vývojovým poruchám dítěte, jako jsou problémové chování, agresivita, rozvoj úzkostí, trvání na rituálech, terapie těchto poruch
  • postupný nácvik a zpevňování žádoucího chování, funkčních sociálně komunikačních vzorců
  • získávání pozitivních sociálních zkušeností v interakci s vrstevníky, podpora zapojení do dětského kolektivu
  • kontinuální návaznost programů SAS na služby rané péče pro děti s PAS, zvyšování postupné náročnosti dle vývojových potřeb dítěte raného školního věku
  • nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS
  • nabídka společných programů pro celé rodiny
  • nabídka odborných programů pro rodiče a další pečující osoby
  • poskytování terapeutické podpory a posílení jednotlivých členů rodiny i celého rodinného systému, narušeného závažnou vývojovou poruchou dítěte

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE