PRACOVIŠTE V HRADCI KRÁLOVÉ

 15. 9. 2014 byl zahájen provoz v našich prostorách na III.        Poliklinice na Třídě Edvarda Beneše.

  V rámci většího zpřístupnění služby rané péče našim klientům  na území Královéhradeckého kraje jsme se rozhodly zřídit  v Hradci Králové nové pracoviště. Tyto prostory slouží pro ambulantní formu stimulace zraku, jednání s rodinami, setkávání rodin, semináře pro rodiče, individuální konzultace s odborníky pro podporu vývoje dítěte (muzikoterapie, logopedie, Bobath terapie apod.).

Rozhodnutí rozšířit služby na území Královéhradeckého kraje vyšlo jednak ze současné poptávky z řad rodičů, ale i z vize Centra zkvalitnit a zintenzivnit možnost podpory rozvoje zrakového vnímání a podpory rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Od 15. 9. 2014 jsou prostory plně k dispozici všem rodinám žijícím v královéhradeckém kraji. Každý čtvrtek v měsíci je vyhrazen pro ambulantní formu stimulace zraku pod vedením našich instruktorů stimulace zraku. V dalších dnech se odehrávají další ambulantní programy, jako například individuální nácviky pro děti s poruchou autistického spektra. Každá rodina má ještě možnost prostory využívat individuálně se svojí klíčovou poradkyní.

Provozní doba:   Čtvrtek 9 – 16 hod

                               Po - Pá (mimo čtvrtka) dle dohody

Adresa: Třída Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové, 500 12

Telefon: +420 724 400 832

Dostupnost: MHD – autobusy čísla 9, 18, 25, 27 zastávka Benešova

Video - Jak se k nám dostanete

   

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY


 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE