CÍLE

 • Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
 • Rodina je o službách včas informována.
 • Rodina získá veškeré dostupné informace:
  • o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen;
  • o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek);
  • o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);
  • o kontaktech na odborníky.
 • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
 • Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
 • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
 • Cíle vycházejí z Druhových standardů kvality služby raná péče a jsou blíže specifikovány v Programu Centra na každý rok.

Poslání, cíle a zásady poskytování sociální služby raná péče vycházejí ze Standardů kvality sociálních služeb.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY


 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE