Financování a projekty

Sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra jsou financovány vícezdrojově. Vzhledem k tomu, že se jedná o preventivní služby, jejichž základní činnosti jsou pro klienty bezplatné, je jejich financování velmi závislé na veřejných zdrojích. 

Chcete nás podpořit?

Bližší infromace získáte na níže uvedených kontaktech:
Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406         
460 07 Liberec      
                
Mobil: 724 400 832
Tel.: 485 109 564

Bankovní spojení:240844675/0300
Účet je vedený u ČSOB
IČO:28731191

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE