ZÁSADY

Zásada partnerství

Rodiče/pečující osoby jsou nám při poskytování služby rovnocennými partnery. Postřehy rodičů, týkající se vývoje jejich dítěte, jsou pro nás cenné a jsou důležitou součástí konzultace, dále s nimi pracujeme, stavíme na nich. Denní rytmus rodiny je důležitý, snažíme se ho nenarušovat, ale přizpůsobit se mu. Během každé konzultace zjišťujeme názory, potřeby a přání rodiny, které se stávají východiskem pro další plánování služby. Podmínkou partnerství je aktivní přístup obou stran.

Zásada respektu

Respektujeme kulturní, sociální a výchovné podmínky každé rodiny. Respektujeme prostředí rodiny. Respektujeme sdělení rodiny. Při sdělování rizik vyplývajících ze zdravotního stavu dítěte respektujeme, v jaké fázi přijetí diagnózy se rodina nachází. Výjimkou je pouze závažný zdravotní stav, kdy jsou nutná rychlá opatření. Respektujeme komunikační styl rodiny a přizpůsobujeme úroveň komunikace rodině tak, aby nám všichni její členové rozuměli.

Zásada diskrétnosti

Chráníme soukromí rodiny. Respektujeme důvěrnost sdělení a osobních dat. Dodržujeme mlčenlivost a nesdělujeme třetím osobám svěřené informace. Porušením principu diskrétnosti není, když musíme vůči rodině využít ohlašovací povinnost.

Zásada komplexnosti

Klientem služby je celá rodina, proto se při poskytování služby zaměřujeme nejen na všechny aspekty postižení dítěte (psychomotorický rozvoj, sociální rozvoj, komunikace s okolím), ale i na potřeby a přání rodičů související s postižením dítěte. Usilujeme o to, aby rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života. V případě potřeby zprostředkováváme rodičům kontakty na další odborníky. Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod. Spolupracujeme a konzultujeme s dalšími odborníky.

Zásada nestrannosti

Nabízíme možnosti, ale konečné rozhodnutí dělají rodiče, nenutíme je do našich představ. Je pro nás důležité, aby rodiče znali výhody i nevýhody daného řešení. Respektujeme právo a zodpovědnost rodiny rozhodovat o sobě, včetně možnosti nabídky službu vůbec nevyužít. Jako podpůrné opatření předáváme anonymní zkušenosti ostatních rodičů, vždy ale usilujeme o rovnováhu sdělovaných informací (informujeme o všech pro i proti). Ve vztahu mezi rodiči či mezi klienty a jejich přirozeným prostředím jsme nestranní a zachováváme neutralitu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE