Aktuální projekty

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.

„Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji zaměřená na rozvoj zrakového vnímání, komunikace a hry“ ve výši  
450 000 Kč

Jednou z nabízených služeb Centra LIRA, z.ú. je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní formou. Cílovou skupinou programů jsou rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením z Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Cílem projektu je zajistit pomocí odborných pracovníků – poradců rané péče a instruktorů stimulace zraku, terénní a ambulantní program rozvoje zrakového vnímání pro děti raného věku se zrakovým postižením.    

   
        
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Jizerské hory 2018 ve výši Kč 150 000 Kč

   

Nákup vozidla pro poskytování terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny ve výšce 60 000 Kč 


Nákup vozidla pro poskytování terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny a zvyšování kvalifikace 175 225 Kč

 

 

 


 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOK
KONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

FOTOGALERIE