Projekty realizované v roce 2022

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

 

Projekt "Všechno jde, i když trochu jinak - 2022/3"
Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 
Nadační příspěvek ve výši 2 217 000 Kč

Cílem projektu je podpora programu rozvoje zrakového vnímání, organizace pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, posílení kapacity programu rozvoje zrakového vnímání a podpora jeho kvality prostřednictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň rané péče. 

Projekt "Zraková terapie v rané péči"
Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Nadační příspěvek ve výši 220 000 Kč

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality programu rozvoje zrakového vnímání prostřednictvím rozšíření pomůcek na diagnostiku, zrakovou terapii a vzdělávání odborného týmu. 

Projekt "Zkvalitnění a rozšíření možnosti diagnostiky zraku v rané péči"
Doba realizace projektu 1.1.2022 - 31.12.2022
Nadační příspěvek ve výši 80 504 Kč

Cílem projektu je zajistit navýšení využívání testového materiálu při posouzení zrakových funkcí u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením zapojených do programu rozvoje zrakového vnímání.  

Projekt "Podpora služeb rané péče pro rodiny s dětmi s těžkým zrakovým postižením v roce 2022"
Doba realizace projektu 11.5.2022 - 31.12.2022
Nadační příspěvek ve výši 200 000 Kč

Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro zrakově postižené děti a jejich rodiny. 

Projekt "Podpora rodičovských kompetencí prostřednictvím metody VTI"
Doba realizace projektu 1.6.2022 - 31.5.2023
Nadační příspěvek ve výši 99 500 Kč

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí prostřednictvím využívání metody Videotrénink interakcí (VTI) a prvků VTI při individuální práci s rodinou, která je zaměřená na omezení poruch komunikace a sociální interakce ve vztahu rodič - dítě se zrakovým postižením. 

NADACE LEONTINKA

Projekt "Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny"
Doba projektu 1.7.2022 - 30.6.2023
Nadační příspěvek ve výši 250 000 Kč

Projekt byl zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro zrakově postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením. 

 

 

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu

Projekt "Akcelerátor"
Doba projektu 1.7.2022 - 31. 12. 2023
Nadační příspěvek ve výši 1 500 000 Kč

 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

 

 

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje“, reg.  Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000221 spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státní rozpočtem České republiky.

Z projektu během 2017/2018 byly pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením a čtyři osobní automobily, dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid.

Během roku 2022  pořízené iPady jsou i nadále podporou pro  přímou práci s dítětem s postižením a  osobní automobily zajišťují místní i časovou dostupnost při poskytování služeb rané péče v souladu s potřebností služeb na území krajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého kraje“, financovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Z projektu byl v roce 2017/2018 zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2022  zakoupený vůz nadále přispívá ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro práci s dětmi a rodinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE