Projekty realizované v roce 2020

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

 

Nadace Leontinka

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontinka.

Doba projektu od 1.6.2019 do 30.3.2020. Nadační příspěvek ve výši  100.000 Kč.

Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro zrakově postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením.

Nadace ČEZ

Projekt „Práce srdcem“ pro podporu dobrovolníků.

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 44.000,-  Kč. Délka trvání projektu 1.7.2019 – 1.5.2020.

Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s účastí dobrovolníků do následujících programů – kroužek sportovních aktivit, pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, pobytový kurz pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra, setkání rodin.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj 

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje“, reg.  Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000221 spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státní rozpočtem České republiky.

Z projektu během 2017/2018 byly pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením a čtyři osobní automobily, dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid.

Během roku 2020  pořízené iPady jsou i nadále podporou pro  přímou práci s dítětem s postižením a  osobní automobily zajišťují místní i časovou dostupnost při poskytování služeb rané péče v souladu s potřebností služeb na území krajů.

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého kraje“, financovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Z projektu byl v roce 2017/2018 zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2020  zakoupený vůz nadále přispívá ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro práci s dětmi a rodinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOK
KONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

FOTOGALERIE