PODNĚTY A STÍŽNOSTI

Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit na:

Své klíčové poradkyně;
Ředitelku Centra - Bc. Kateřinu Jírovou, Matoušova 406, 460 07 Liberec, tel: 485 109 564, katerina.jirova@centrumlira.cz  
Předsedkyni správní rady Centra PaedDr. Alexandu Bečvářovou, Matoušova 406, 460 07 Liberec, tel: 485 109 564, alexandra.becvarova@centrumlira.cz 

Postup stížností v rámci Sociálně aktivizačních služeb si můžete stáhnout zde.

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány:

Spádového krajského úřadu dle vašeho trvalého bydliště;
Veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00  Brno; e-mail: podatelna ochrance.cz; tel.: 542 542 111;
Asociace pracovníků v rané péči, Vlachova 1502/20, 150 00 Praha 5, e-mail: posta.aprp@gmail.com.

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím schránky umístěné ve vstupních prostorách Centra. Schránka je vybírána jednou týdně. Všechny stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně, tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.

Postup řešení stížností naleznete zde

Stížnosti a podněty jsou využity ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
do 10 let.

 

FINANČNÍ PODPORA

Centrum LIRA získalo finanční podporu z EU na projekt "Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje".FACEBOOKKONTAKT

Centrum LIRA, z.ú.
Matoušova 406
460 07 Liberec

Mobil: 724 400 832
Telefon: 485 109 564
E-mail: info(zavináč)centrumlira.cz

Facebook: Centrum LIRA, z.ú.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Číslo účtu: 240844675/0300 (ČSOB)

Pracoviště pro ambulantní programy
v Liberci:

Matoušova 453/21
Liberec, 460 07

Pracoviště pro ambulantní programy
v Hradci Králové:

Třída Edvarda Beneše 1549
Hradec Králové, 500 12

FOTOGALERIE